Öğrencilerin "Çevreci" Projeleri

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "bitirme projeleri" sergileniyor. Projeler arasında, katı atıkların değerlendirilmesi, gürültü ve hava kirliliğinin önlenmesi, çevre yönetim sistemi değerlendirmeleri yer alıyor.


Radyo Metropol
11.06.2002    

BİA (Mersin) - Mersin Üniversitesi (ME.Ü.) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Bitirme Projesi" çalışmaları sergilenecek. Çevre Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören 29 öğrencinin hazırladığı 22 projenin yer aldığı sergi, bugün (11 Haziran) ME.Ü. Rektörlük Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenecek bir törenle açılacak.

Öğrencilerin meslek hayatına hazırlanması, mesleği ile ilgili araştırmayı planlama, tamamlama ve bulgularını savunarak ortaya koyabilme becerisini kazanması amacıyla her eğitim-öğretim yılı sonunda "Bitirme Projesi" hazırlanıyor. Bitirme projesi, literatür çalışması, arazi çalışması ve laboratuar çalışmasından birini veya hepsini kapsayacak şekilde mesleki konular üzerinde hazırlanıyor.

Çevre Mühendisliği bölümünde; su, hava, toprak, katı atık ve atıkların değerlendirilmesi, biyoteknoloji, pestisit, gürültü kirliliği, çevre yönetim sistemi, kent bölge sistemi, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) ve ÇED ön araştırma projeleri hazırlanıyor. Bu projelerin bir bölümünü, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Araştırma Fonu ve özel kuruluşlar destekliyor. Ayrıca, Döner Sermaye kapsamında su, hava, toprak, katı atık ve gürültü analizleri rutin olarak gerçekleştiriliyor.

Projeler

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılı Bitirme Projeleri ile bu projelere danışmanlık yapan öğretim üyeleri şöyle:

* Mersin'in Gürültü Kirliliği Haritasının Oluşturulması
Hazırlayan: İlhami Barıldar, Cemile Yılmaz
Danışman: Prof. Dr. Halil Kumbur

* ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi'nin Mersin-Soda Sanayii A.Ş.'de Uygulanması
Hazırlayan: Aynur Kınacı
Danışman: Prof. Dr. Halil Kumbur

* İçel İlinde Endüstriden Kaynaklanan Hava Kirleticilerinin Araştırılması
Hazırlayan: Hüsne Çakmak
Danışman: Prof. Dr. Halil Kumbur

* Kent Bilgi Sisteminin Davultepe Belediyesine Uygulanması
Hazırlayan: Nadir Dizge
Danışman: Prof. Dr. Halil Kumbur

* İçel İli Göksu Nehri ve Limonlu Çayı Kirlilik Durumunun Araştırılması ve Modellenmesi
Hazırlayan: Münire Güngör
Danışman: Prof. Dr. Halil Kumbur

* KÖY-TÜR Sahil Sitesi Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Peyzaj Alanlarının Sulanmasında Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması
Hazırlayan: Işıl Özbozkurt
Danışman: Prof. Dr. Halil Kumbur

* İçel İli Kazanlı Kasabası Su Kaynaklarının Kirlilik Durumunun Araştırılması Hazırlayan: Demet Söğüt
Danışman: Prof. Dr. Halil Kumbur

* Boyar Maddelerin Sulu Ortamda Kil Mineralleri ve Absorbsiyonun Araştırılması / Atilla Birol, M. Miray Çakır Danışman: Prof. Dr. Fadime Taner

* Lignoselülozik Bazı Katı Atıkların Suda Çözünebilir Maddelere Dönüşüm Verimlerine Termokimyasal Ön İşlemlerin Etkisinin Araştırılması
Hazırlayan: Yasin Yılmaz, Derya Atasoy, Ercan Ekiy
Danışman: Prof. Dr. Fadime Taner

* Arıtma Çamurlarının Suda Çözünürleştirilmesi ve Biyogaz Üretiminin Araştırılması Hazırlayan: Ersin Sunaoğlu, Abdullah Doğan
Danışman: Prof. Dr. Fadime Taner

* Deponi Alanı Sızıntı Sularının Özellikleri ve Arıtmanın Araştırılması (Adsorbsiyon, Aerobik-Anaerobik (Biyoessey), Kimyasal, Fizikokimyasal Yöntemlerin Uygulanması
Hazırlayan: Nilgün Çelik, Hayriye Özmen, Kenan Doğan
Danışman: Prof. Dr. Fadime Taner

* Termokimyasal Ön İşlemlerin Tavuk Gübresinden Biyogaz Elde Etmede Verime Etkisinin Araştırılması
Hazırlayan: Hakan Erol
Danışman: Prof. Dr. Fadime Taner

* Mersin'de Bulunan Endüstriyel Tesislerden Çıkan Atıklar ve Bunların Değerlendirme Yollarının Araştırılması
Hazırlayan: Tuba Kılıç, Sinem Şerefoğlu, Nilüfer Yılmaz
Danışman: Doç. Dr. Mustafa Özyurt

* Mermer Kesme ve İşleme Tesislerinden Çıkan Atıksuda Flokülasyon ile AKM Giderimi ve Proses Suyunun Geri Kazanımı
Hazırlayan: Eylem Budak
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Savaş Şener

* Şişecam Camii Madencilik A.Ş. Cam Kumu Üretim Tesisi Katı Atıklarının Seramik Sektöründe Sır Hammaddesi Yapımında Kullanma Olanaklarının Araştırılması
Hazırlayan: Hakan Mermercioğlu
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Savaş Şener

* Soda Sanayi A.Ş. Katı Atıklarında Klorür Giderim Olanaklarının Araştırılması
Hazırlayan: Figen Meyancı
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Savaş Şener

* Bazalt Kesme ve İşletme Tesislerinden Çıkan Atıksuda Flokülasyon ile AKM Giderimi ve Proses Suyunun Geri Kazanımı
Hazırlayan: Serdar Şen
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Savaş Şener

* Krom ile Kirlenmiş Mersin-Kazanlı Bölgesi Toprağında Kromun Kimyasal Fraksiyonlarının Belirlenmesi
Hazırlayan: D. Ulaş Doğanlar, Ebru Aksoy
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nurcan Köleli

* Açık ve Örtüaltı Sebze Tarım Alanlarında Ağır Metal Miktarının Tespit Edilmesi
Hazırlayan: Elçim Seçkin, Derya Dinç
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nurcan Köleli

* Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Drimaner X3LR Boyar Maddesinin Funalia Trogii Beyaz Çürükçül Fungusu ile Renginin Enzimatik Olarak Giderilmesinden Sorumlu Olan Enzimin Araştırılması
Hazırlayan: Emrah A. Erkut
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Ünyayar

* Sentetik Olarak Hazırlanan Tekstil Endüstrisi Atıksuyunun Anaerobik Reaktör Sisteminde Arıtımı
Hazırlayan: Aysel Kızılkan
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Ünyayar

* Sentetik Olarak Hazırlanan Tekstil Endüstrisi Atıksuyunun Modifiye Bardenpho Sistemi ile Arıtımı
Hazırlayan: M. Ekrem Çakmak
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Ünyayar

Lisans ve Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini 1993-1994 yılından bu yana sürdüren Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde, lisans eğitiminin yanı sıra Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora eğitimi de veriliyor. (BB)
 
 


 

sayfa başına dön