Maden İşçisi Babalara Çocuklarından Destek

Sendikalı oldukları için "ücretsiz izne çıkarılan" ve bu nedenle 1 yıldır eylem yapan Gökçesu maden işçilerine, çocukları destek verdi. Ocakta hekimlik yapan Nöroloji Uzmanı Şolpan'a soruşturma açıldı.


Bolunun Sesi
19.06.2002    

BİA (Bolu) - Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki kömür ocağından ücretsiz izne çıkarıldıkları için 1 yıldır eylem yapan maden işçilerine, çocukları destek oldu. Babalar Günü için pankart hazırlayan çocuklar, babalarının sloganlarına eşlik etti.

İşçilere çocukları destek oldu

Yaklaşık bir yıl önce Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası'na (Dev-Maden Sen) üye olduktan sonra ücretsiz izine çıkartılan 58 maden ocağı işçisi, fabrikanın önünde eylemlerini sürdürüyor.

Aileleriyle madende kalıyorlar

Ocağın yakınındaki evlerine gitmeyip çalıştıkları kömür ocağında kalan işçiler, 16 Haziran Pazar günü, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri ziyaret etti.

DİSK ve Yonca Tersanesi'nden işçi desteği

Seslerini duyurabilmek için işçiler 2,5 ay önce maden ocaklarının bulunduğu bölgede çadır kurdu. Maden işçilerine geçtiğimiz pazar günü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Ankara, İstanbul, Zonguldak, Bilecik, Karabük, Devrek işçileri ve İstanbul Tuzla'daki Yonca Teknik Tersanesi işçileri destek verdi.

Temsilci Akgün : "Sembol oldunuz"

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Mehmet Ali Akgün maden işçilerinin temel hak ve insanca yaşama, çalışma hakları için mücadele verdiklerini belirterek şu mesajı verdi :

* Siz sendikalaşma hakkınızı kullandığınız için işten çıkarıldınız.

* Dosta düşmana işçi sınıfının hakları için ne yapabileceğini gösterdiniz.

* Bu 1 yıl içinde sadece kendi işiniz için mücadele etmediniz; bir yandan da sendikasızlaştırmaya, işsizliğe ve yoksulluğa karşı mücadele edenlerin sembolü oldunuz.

Ökten : "İşçinin ekmeği ile oynandı"

DİSK Genel Başkan Vekili Ömer Ökten ise şunları söyledi :

* Gökçesu Madenleri'ni satın alan beyzade, işçinin ekmeği ile oynadı.

* Bu ocaklarda birçok madenci öldü.

* İşveren bunlara kulak tıkıyor.

* Bizler işten çıkarılan madencilerin işe alınmasını, anayasal haklarının verilmesini ve toplu sözleşme istiyoruz.

Sendika kampanyası

Konuşmaların ardından DİSK'e bağlı sendikaların eylemdeki işçiler için düzenlediği kampanyada toplanan 1 milyar 750 milyon lira teslim edildi. Daha sonra şarkılar söylenerek halaylar çekildi.

İşyeri hekimine soruşturma

Gökçesu Maden Ocağında işyeri hekimliği yaptığı tespit edilen İzzet Baysal Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzman Dr. Mürşide Şolpan'a soruşturma açıldı. Şolpan, işyeri hekimliğinin "yasal bir faaliyet" olduğunu vurguladı.

Başhekim soruşturma izni verdi

Başhekim Yardımcısı Dr. M.Tevfik Yavuz'in tanzim ettiği ve Bolu Valiliği'ne sunulan ön inceleme raporunda şu ibarelere yer verildi :

* Adı geçen doktorun Izzet Baysal Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı olarak görev yaptığı;

* Kuzey Anadolu Madencilik Gökçesu Linyit İşletmesi olarak faaliyet gösteren işyerinde işyeri hekimi olduğuna dair herhangi bir bilginin bulunmadığı;

* İşyeri hekimi olarak çalışmasının 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu'na göre İl Tabip Odalarının talebi doğrultusunda o iş yerinde reçete yazma ve rapor verme yetkisi SSK İl Müdürlüklerince verileceği;
* Bu durumda işyeri hekimi olmamasına rağmen söz konusu işletme kararına imza atmak suretiyle hekimlik görevini kötüye kullandığı yolunda yeterli bilgi ve belgenin bulunduğu anlaşıldığından hakkında eylemine uyan Türk Ceza Kanunu (TCK) 240. maddesine göre yargılanmak üzere 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6. maddesi gereğince soruşturma izni verilmesine karar verildi. (EÖ/BB)

 
 


 

sayfa başına dön